HOŁUBLA

ZDJ. ARCHIWALNE

AKTUALNOŚCI

tam gdzie jest nasz dom

Hołubla nasz dom

HOŁUBLA

Hołubla historia

KLIMAT

Hołubla należy do Mazowiecko-Podlaskiego regionu klimatycznego. Klimat tego regionu jest zimniejszy od klimatu centralnej Polski. Średnie temperatury miesięczne kształtują się od około –4,5 °C (styczeń) do około 18°C (lipiec) przy średnich rocznych 7,1°C. Średnie roczne sumy opadów wynoszą 500 – 550 mm (stacja w Siedlcach – 537 mm). Zróżnicowanie sum rocznych opadów wynosi od 390 do 710 mm.

 

Okres wegetacyjny wynosi ok. 210 dni. Podobnie jak w całym kraju obserwuje się tu przewagę wiatrów z sektora zachodniego (zachodnie - 15%, południowo-zachodnie 12,2% i północno-zachodnie 10,4%). Najrzadziej występują wiatry wschodnie (6.3%) i północno-wschodnie (5,8%), cisz notuje się na poziomie 23,8%.

 

Obszar, na którym leży wieś Hołubla znajduje się w niewielkim podłużnym obniżeniu terenu - niecce. Średnia wysokość terenu w centrum wsi (ul. Unitów Podlaskich) wynosi około 155 m n.p.m., zaś teren w okolicy miejscowego cmentarza to średnia wysokość około 165 m.n.p.m. Przy takiej deniwelacji terenu, nocą, przy bezchmurnej pogodzie, ma miejsce na wskutek wypromieniowania ciepła przez grunt (szczególnie na terenach pozbawionych wysokiej roślinności) oraz spływu chłodnego powietrza z obszarów położonych wyżej inwersja temperatur, a także częstsze przymrozki. Prowadzi to do utrzymywania się podwyższonej wilgotności oraz powstawania mgieł (tzw. mgieł radiacyjnych). Przy złym przewietrzaniu (doliny i obniżenia o przebiegu południkowym) może to prowadzić do stagnacji powietrza i pogorszenia warunków aerosanitarnych.
W Siedlcach w dniu 11 stycznia 1940 r. odnotowano najniższą w Polsce minimalną temperaturę dobową powietrza: -41°C.

 

Klimat okolic Siedlec ma cechy wpływów oceanicznych od zachodu i kontynentalnych od wschodu. Równoleżnikowe ułożenie zniszczonych i obniżonych wałów morenowych oraz pradolin powoduje, że wymiana powietrza morskiego polarnego, zwrotnikowego i arktycznego odbywa się swobodnie.

STRONA GŁÓWNA

Masz pytania ?

Napisz do nas

facebook
Hołubla

Obserwuj nas