HOŁUBLA

ZDJ. ARCHIWALNE

AKTUALNOŚCI

tam gdzie jest nasz dom

Hołubla nasz dom

HOŁUBLA

Hołubla historia

Dzień dobry,

Poszukiwań archiwalnych ciąg dalszy … i mamy coś wyjątkowego!!!

Udało mi się odnaleźć, a następnie zamówić z Archiwum Państwowego „Plan folwarku i wsi Hołubli Zambrzuskiego Dziedzicznych” sporządzony w 1841 roku przez geometrę Franciszka Wiercieńskiego!!!

Czy widzieliście kiedykolwiek mapę/plan wsi Hołubla z XIX wieku?

Jest to bardzo interesujący dokument, który ciągle analizuję. Poniżej kilka niezwykle ciekawych informacji, a mianowicie:

 • Jest to plan wsi, nie zaś mapa. Symbole oraz oznaczenia mają charakter ogólny.  

 • Wskazany obszar Hołubli i okolic to zabór austriacki czyli Galicja (po III rozbiorze Polski w 1795 r.). Tak, obszar ten stanowił zabór austriacki, nie rosyjski. Od 1815 r. teren ten należał do Królestwa Polskiego zależnego od Rosji tzw. Kongresówka. 

 • Wieś liczyła około 20 gospodarstw.

 • Cerkiew nie została oznakowana, jedynie jako zabudowanie. Dlaczego?

 • Właścicielem dóbr ziemskich był Jan Zembrzuski (w tytule Planu prawdopodobnie występuje błąd w nazwisku). Jan Zembrzuski był właścicielem Mordów i zarazem najzamożniejszym przedstawicielem szlachty w powiecie siedleckim. 

 • Na terenie wsi Hołubla istniały 3 rodzaje gruntów: grunty folwarczne, grunty włościan i grunty cerkiewne. Zaznaczyć należy, że ziemia włościańska była to ziemia użytkowana przez chłopów na własne potrzeby. Chłopi nie mieli wówczas żadnego prawa własności (aż do czasu uwłaszczenia).

 • Proszę zwrócić uwagę na układ i podział gruntów (parceli). Wszystkie działki mają jednorodny, uporządkowany kształt (vs działki rolne dzisiaj).

 • Znaczną część wsi stanowił folwark. Należący do feudała folwark opierał się głównie na darmowej i przymusowej pracy chłopów pańszczyźnianych uzupełnioną pracą najemną.

 • Dużo nazw własnych jest inna niż te, które znamy w czasach współczesnych m.in. Dolina, Kierz, Końce, Kadłub, Wołoska, Bzisko, Borek, Tańcza, Kopańskie Błotko.

 • Proszę zwrócić uwagę na układ dróg tzw. Gościńców. Gościniec sokołowski prowadził od centrum wsi (okolice cerkwi) na północny-zachód, w kierunku Sokołowa Podlaskiego (dzisiaj są to jedynie pola uprawne).

 • Z planu wynika, że na terenie dzisiejszej wsi Grabowiec był tylko las.

 • Uwagę przyciąga dość dużo obszarów pokrytych wodami, w tym cieki wodne, stawy, tereny podmokłe. Dzisiaj już nie występują

 

Zachęcam do zapoznania się z przedmiotowym planem. Naprawdę warto.

Jest to niezwykle fascynujące poznawać, jak wyglądała wieś w czasach naszych przodków.

STRONA GŁÓWNA

Masz pytania ?

Napisz do nas

facebook
Hołubla

Obserwuj nas

Plan folwarku i wsi Hołubli Zambrzuskiego Dziedzicznych”

sporządzony w 1841 roku przez geometrę Franciszka Wiercieńskiego

Na niniejszej podstronie umieszczone będą archiwalne/historyczne mapy, które swoim zasięgiem obejmują obszar wsi Hołubla. Przede wszystkim będą to mapy Wojskowego Instytutu Geograficznego, mapy wojskowe tzw. sztabówki, mapy alianckie, mapy niemieckie i austriackie, a także Plany wsi i okolic. 

W celu otwarcia mapy należy kliknąć na jej tytuł lub mapę/plan.  

MAPY ARCHIWALNE WSI HOŁUBLA