HOŁUBLA

ZDJ. ARCHIWALNE

AKTUALNOŚCI

tam gdzie jest nasz dom

Hołubla nasz dom

HOŁUBLA

Hołubla historia

W dniach 3-7.11.2010 r. firma „Floor – System” pana Sławomira Leduchowskiego, której współudziałowcem jest Jacek Świerzewski - mieszkaniec i członek miejscowej OSP, wykonała posadzkę z żywicy epoksydowej w garażu Nr 1 strażnicy OSP Hołubla. Koszt posadzki to 7.000 zł. Całość prac wykonano nieodpłatnie jako prezent dla tutejszej OSP.

 

Komendant Miejski PSP w Siedlcach bryg. Tomasz Iwański w październiku 2009 r. załatwił nieodpłatnie garaż z elementów ocieplonych oraz przyczepkę na sprzęt z JRG Nr 10 w Warszawie.

W listopadzie 2010 r. Komendant Miejski PSP w Siedlcach bryg. Tomasz Iwański z zasobów Komendy nieodpłatnie przekazał samochód 10-osobowy marki „Lublin”. Obecnie jednostka posiada na stanie cztery samochody: Mercedes, Jelcz, Liaz, Lublin.

 

25.11.2011 r. firma Floor-System wykonała posadzkę w boksie garażowym Nr 2. W drodze wyjątku jednostka zapłaciła za materiały 5.018 zł. Wykonanie posadzki przez Jacka Świerzewskiego gratis.

 

1 maja 2012 r. została zawarta dobrowolna umowa dzierżawy na okres 20 lat dotycząca działki Nr 2642/1 o powierzchni 0,25 ha oraz budynku dawnej stacji paliw pomiędzy Wspólnotą Gruntową wsi Hołubla reprezentowaną przez Prezesa Stefana Chodowca oraz spółką z o.o. „AXAN” reprezentowaną przez Alberta Kormana. Firma „AXAN” dokonała kompletnej odbudowy obiektu stacji paliw, którą wcześniej dzierżawiła Sp. Kółek Rolniczych w Paprotni.

17 czerwca 2012 r. z okazji otwarcia stacji paliw firma „AXAN” zorganizowała festyn wraz z OSP z Hołubli. Ponadto w tym dniu odbyły się również międzygminne zawody sportowo – pożarnicze. OSP z Hołubli zajęła I miejsce.

8 lipca 2012 r. odbyło się otwarcie i poświęcenie nowej świetlicy i zbiornika retencyjnego w Hołubli. Większość prac została wykonana ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Odnowy i Rozwoju Wsi. Na uroczystości przybyło wielu gości. Poświęcenia obiektu dokonał ksiądz Dariusz Karbowiak.

13 listopada 2010 r. odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie samochodu ratowniczo – gaśniczego marki „Mercedes” jednostce OSP Hołubla. Należy nadmienić, że starania o nowy samochód wymagały od miejscowych strażaków olbrzymiego poświęcenia i uporu w dążeniu do celu.

W dniu 13.10.2008 r. zakupiono zestaw średni ratownictwa drogowego marki „Lukas”. W skład zestawu wchodzą: nożyce do cięcia, rozpierak hydrauliczny, zestaw łańcuchów KSV 11 oraz zestaw medyczny. Zestaw zamontowano w samochodzie „Star 244”.

14.02.2009 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP w Hołubli. Podjęto uchwałę o zakupie nowego samochodu.

24 maja 2009 r. odbyło się uroczyste otwarcie boiska sportowego w Hołubli. Budowę rozpoczęto we wrześniu 2007 r. Wykonawcą był Krzysztof Czarnocki z Grabowca, ogrodzenie wykonał pan Wiesław Ptak z firmy „Kowart”. Koszt budowy wyniósł 140.000 zł. Altankę z drewna z zasobów OSP Hołubla pobudował miejscowy stolarz pan Tadeusz Chodowiec. Otwarcia dokonał Wójt Gminy Paprotnia pan Stanisław Ładziak. Poświęcenia dokonał miejscowy proboszcz ks. Krzysztof Uściński oraz proboszcz z Paprotni ks. Marek Szlanta.
Po uroczystościach odbyły się gminne zawody sportowo – pożarnicze, w których OSP Hołubla zajęła I miejsce. W tym dniu dokonano również wmurowania kamienia węgielnego pod oczyszczalnię ścieków.

W październiku 2008 r. jednostka OSP z Hołubli przyjęła delegację strażaków ochotników z Niemiec z Landkreis Obershavel k/Berlina. Goście zapoznali się z naszym sprzętem, zwiedzili strażnicę oraz boisko sportowe w Hołubli. Należy nadmienić, że nasi członkowie z MDP Hołubla byli na 10 dniowym zgrupowaniu w Oberhavel. Od delegacji niemieckiej otrzymaliśmy hełm bojowy i talerz ozdobny. Nasza jednostka wręczyła gościom nowy hełm bojowy.

Po Mszy Św. oddziały przemaszerowały na boisko sportowe. Dowódca uroczystości druh Marek Łupiński złożył meldunek Prezesowi ZOSP RP w Siedlcach druhowi Mirosławowi Bieńkowi.

Prezes OSP Hołubla, druh Stefan Chodowiec powitał przybyłych gości, a następnie wygłosił okolicznościowy referat.
Ważnym wydarzeniem było wręczenie odznaczeń. Odczytano list gratulacyjny Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Antoniego Jana Tarczyńskiego. Po zakończeniu uroczystości zaproszeni goście udali się do strażnicy na przyjęcie.

02.07.2007 r. dokonano pomiaru głębokości zbiornika p.poż. w celu przebudowy na zbiornik retencyjny w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

10.08.2007 r. przystąpiono do przebudowy boiska sportowego w Hołubli. Dotychczas istniejące boisko zbudowano czynem społecznym młodzieży i członków OSP w roku 1975 na placu po punkcie skupu buraków. Urząd Gminy Paprotnia na przebudowę boiska otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego województwa mazowieckiego 100.000 zł. Wykonawcą był pan Krzysztof Czarnocki ze wsi Grabowiec. Całkowity koszt boiska wyniósł 146.928 zł.
W 2008 r. przebudowano parking przed boiskiem. Zakopano rury odprowadzające wodę. Parking wysypano żwirem. Koszt parkingu wyniósł 20.465 zł.

W dniach 14-16 września 2007 r. w Kołobrzegu odbyło się spotkanie laureatów XIV Ogólnopolskiego Konkursu Kronik i XIV Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP”.
Prezes OSP Hołubla, druh Stefan Chodowiec otrzymał Dyplom za wyróżnioną Kronikę Ochotniczej Straży Pożarnej w Hołubli. Dyplom podpisał Prezes ZOSP RP Waldemar Pawlak.

24 czerwca 2007 r. OSP w Hołubli obchodziła 85-lecie utworzenia straży. Uroczystość uświetniła orkiestra OSP z Sokołowa Podlaskiego. Ze strażnicy druhowie przemaszerowali wraz z orkiestrą do miejscowego Kościoła. Mszę Św. sprawował ksiądz druh Piotr Trochimiak.

 

Po Mszy Św. oddziały przemaszerowały na boisko sportowe. Dowódca uroczystości druh Marek Łupiński złożył meldunek Prezesowi ZOSP RP w Siedlcach druhowi Mirosławowi Bieńkowi.

Prezes OSP Hołubla, druh Stefan Chodowiec powitał przybyłych gości, a następnie wygłosił okolicznościowy referat.
Ważnym wydarzeniem było wręczenie odznaczeń. Odczytano list gratulacyjny Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Antoniego Jana Tarczyńskiego. Po zakończeniu uroczystości zaproszeni goście udali się do strażnicy na przyjęcie.

02.07.2007 r. dokonano pomiaru głębokości zbiornika p.poż. w celu przebudowy na zbiornik retencyjny w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

10.08.2007 r. przystąpiono do przebudowy boiska sportowego w Hołubli. Dotychczas istniejące boisko zbudowano czynem społecznym młodzieży i członków OSP w roku 1975 na placu po punkcie skupu buraków. Urząd Gminy Paprotnia na przebudowę boiska otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego województwa mazowieckiego 100.000 zł. Wykonawcą był pan Krzysztof Czarnocki ze wsi Grabowiec. Całkowity koszt boiska wyniósł 146.928 zł.
W 2008 r. przebudowano parking przed boiskiem. Zakopano rury odprowadzające wodę. Parking wysypano żwirem. Koszt parkingu wyniósł 20.465 zł.

W dniach 14-16 września 2007 r. w Kołobrzegu odbyło się spotkanie laureatów XIV Ogólnopolskiego Konkursu Kronik i XIV Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP”.
Prezes OSP Hołubla, druh Stefan Chodowiec otrzymał Dyplom za wyróżnioną Kronikę Ochotniczej Straży Pożarnej w Hołubli. Dyplom podpisał Prezes ZOSP RP Waldemar Pawlak.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA HOŁUBLA

Zobacz więcej ►

Zawody sportowo - pożarnicze

Zobacz dodatkowo ...

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej z Hołubli, którą przedstawiam na niniejszej stronie kończy się na 2012 r. Śp. druh Stefan Chodowiec wypożyczając mi Kronikę wprowadził informacje, które właśnie kończyły się na 2012 r. Jego bardzo skrupulatna praca polegająca na zbieraniu dokumentacji, jej archiwizowaniu, a następnie opisaniu w Kronice pozwala nam dzisiaj poznać historię OSP Hołubla z najdrobniejszymi szczegółami, poczuć tą atmosferę, ten nastrój jaki panował w opisywanym zdarzeniu.

To dzięki pracy Tego Wyjątkowego Człowieka jakim był Śp. druh Stefan Chodowiec pamięć o OSP Hołubla nie zginie. I chociaż nasz kochany druh odszedł już na wieczną służbę, Jego praca nigdy nie zostanie zapomniana.

Mam nadzieję, że Kronika trafiła w odpowiednie ręce i będzie miała swoją kontynuację.

 

W dniach 3-7.11.2010 r. firma „Floor – System” pana Sławomira Leduchowskiego, której współudziałowcem jest Jacek Świerzewski - mieszkaniec i członek miejscowej OSP, wykonała posadzkę z żywicy epoksydowej w garażu Nr 1 strażnicy OSP Hołubla. Koszt posadzki to 7.000 zł. Całość prac wykonano nieodpłatnie jako prezent dla tutejszej OSP.

 

Komendant Miejski PSP w Siedlcach bryg. Tomasz Iwański w październiku 2009 r. załatwił nieodpłatnie garaż z elementów ocieplonych oraz przyczepkę na sprzęt z JRG Nr 10 w Warszawie.

W listopadzie 2010 r. Komendant Miejski PSP w Siedlcach bryg. Tomasz Iwański z zasobów Komendy nieodpłatnie przekazał samochód 10-osobowy marki „Lublin”. Obecnie jednostka posiada na stanie cztery samochody: Mercedes, Jelcz, Liaz, Lublin.

 

25.11.2011 r. firma Floor-System wykonała posadzkę w boksie garażowym Nr 2. W drodze wyjątku jednostka zapłaciła za materiały 5.018 zł. Wykonanie posadzki przez Jacka Świerzewskiego gratis.

 

1 maja 2012 r. została zawarta dobrowolna umowa dzierżawy na okres 20 lat dotycząca działki Nr 2642/1 o powierzchni 0,25 ha oraz budynku dawnej stacji paliw pomiędzy Wspólnotą Gruntową wsi Hołubla reprezentowaną przez Prezesa Stefana Chodowca oraz spółką z o.o. „AXAN” reprezentowaną przez Alberta Kormana. Firma „AXAN” dokonała kompletnej odbudowy obiektu stacji paliw, którą wcześniej dzierżawiła Sp. Kółek Rolniczych w Paprotni.

17 czerwca 2012 r. z okazji otwarcia stacji paliw firma „AXAN” zorganizowała festyn wraz z OSP z Hołubli. Ponadto w tym dniu odbyły się również międzygminne zawody sportowo – pożarnicze. OSP z Hołubli zajęła I miejsce.

8 lipca 2012 r. odbyło się otwarcie i poświęcenie nowej świetlicy i zbiornika retencyjnego w Hołubli. Większość prac została wykonana ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Odnowy i Rozwoju Wsi. Na uroczystości przybyło wielu gości. Poświęcenia obiektu dokonał ksiądz Dariusz Karbowiak.

13 listopada 2010 r. odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie samochodu ratowniczo – gaśniczego marki „Mercedes” jednostce OSP Hołubla. Należy nadmienić, że starania o nowy samochód wymagały od miejscowych strażaków olbrzymiego poświęcenia i uporu w dążeniu do celu.

W dniu 13.10.2008 r. zakupiono zestaw średni ratownictwa drogowego marki „Lukas”. W skład zestawu wchodzą: nożyce do cięcia, rozpierak hydrauliczny, zestaw łańcuchów KSV 11 oraz zestaw medyczny. Zestaw zamontowano w samochodzie „Star 244”.

14.02.2009 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP w Hołubli. Podjęto uchwałę o zakupie nowego samochodu.

24 maja 2009 r. odbyło się uroczyste otwarcie boiska sportowego w Hołubli. Budowę rozpoczęto we wrześniu 2007 r. Wykonawcą był Krzysztof Czarnocki z Grabowca, ogrodzenie wykonał pan Wiesław Ptak z firmy „Kowart”. Koszt budowy wyniósł 140.000 zł. Altankę z drewna z zasobów OSP Hołubla pobudował miejscowy stolarz pan Tadeusz Chodowiec. Otwarcia dokonał Wójt Gminy Paprotnia pan Stanisław Ładziak. Poświęcenia dokonał miejscowy proboszcz ks. Krzysztof Uściński oraz proboszcz z Paprotni ks. Marek Szlanta.
Po uroczystościach odbyły się gminne zawody sportowo – pożarnicze, w których OSP Hołubla zajęła I miejsce. W tym dniu dokonano również wmurowania kamienia węgielnego pod oczyszczalnię ścieków.

W październiku 2008 r. jednostka OSP z Hołubli przyjęła delegację strażaków ochotników z Niemiec z Landkreis Obershavel k/Berlina. Goście zapoznali się z naszym sprzętem, zwiedzili strażnicę oraz boisko sportowe w Hołubli. Należy nadmienić, że nasi członkowie z MDP Hołubla byli na 10 dniowym zgrupowaniu w Oberhavel. Od delegacji niemieckiej otrzymaliśmy hełm bojowy i talerz ozdobny. Nasza jednostka wręczyła gościom nowy hełm bojowy.

W dniu 13 września 2008 r. odbył się w Płocku w siedzibie Płockiego Towarzystwa Naukowego, IV Wojewódzki Konkurs Kronik, Relacji i Opracowań „Z dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych”. Na konkurs zaproszony został druh Stefan Chodowiec – kronikarz OSP z Hołubli. Komisji konkursowej przewodniczył Jerzy Pełka – Dyrektor Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie. Do konkursu zgłoszono 22 kroniki.

Oceniono 2 kroniki: OSP w Niepokalanowie i OSP w Hołubli.
Głosami 4:1 wyróżniono kronikę OSP z Hołubli autorstwa Stefana Chodowca. Kronika została zakwalifikowana na XV Ogólnopolski Konkurs Kronik w Tomaszowie Mazowieckim.
Zgodnie z IV Wojewódzkim Konkursem Kronik w Płocku kronikę OSP z Hołubli wzięto do ZG OSP RP w Warszawie celem oceny.


W dniu 26.09.2008 r. do Tomaszowa Mazowieckiego zaproszono druha Stefana Chodowca – kronikarza z Hołubli na XV Ogólnopolski Konkurs Kronik. Komisji przewodniczył prof. dr hab. Piotr Matusak.
W konkursie wzięło udział 163 kroniki z całego kraju. Komisja przyznała I miejsce kronice z Wolborza, było 10 wyróżnień, w tym kroniki OSP z Hołubli.

Po Mszy Św. oddziały przemaszerowały na boisko sportowe. Dowódca uroczystości druh Marek Łupiński złożył meldunek Prezesowi ZOSP RP w Siedlcach druhowi Mirosławowi Bieńkowi.

Prezes OSP Hołubla, druh Stefan Chodowiec powitał przybyłych gości, a następnie wygłosił okolicznościowy referat.
Ważnym wydarzeniem było wręczenie odznaczeń. Odczytano list gratulacyjny Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Antoniego Jana Tarczyńskiego. Po zakończeniu uroczystości zaproszeni goście udali się do strażnicy na przyjęcie.

02.07.2007 r. dokonano pomiaru głębokości zbiornika p.poż. w celu przebudowy na zbiornik retencyjny w związku ze złożeniem wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

10.08.2007 r. przystąpiono do przebudowy boiska sportowego w Hołubli. Dotychczas istniejące boisko zbudowano czynem społecznym młodzieży i członków OSP w roku 1975 na placu po punkcie skupu buraków. Urząd Gminy Paprotnia na przebudowę boiska otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego województwa mazowieckiego 100.000 zł. Wykonawcą był pan Krzysztof Czarnocki ze wsi Grabowiec. Całkowity koszt boiska wyniósł 146.928 zł.
W 2008 r. przebudowano parking przed boiskiem. Zakopano rury odprowadzające wodę. Parking wysypano żwirem. Koszt parkingu wyniósł 20.465 zł.

W dniach 14-16 września 2007 r. w Kołobrzegu odbyło się spotkanie laureatów XIV Ogólnopolskiego Konkursu Kronik i XIV Konkursu na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP”.
Prezes OSP Hołubla, druh Stefan Chodowiec otrzymał Dyplom za wyróżnioną Kronikę Ochotniczej Straży Pożarnej w Hołubli. Dyplom podpisał Prezes ZOSP RP Waldemar Pawlak.

24 czerwca 2007 r. OSP w Hołubli obchodziła 85-lecie utworzenia straży. Uroczystość uświetniła orkiestra OSP z Sokołowa Podlaskiego. Ze strażnicy druhowie przemaszerowali wraz z orkiestrą do miejscowego Kościoła. Mszę Św. sprawował ksiądz druh Piotr Trochimiak.

 

W latach 2001-2003 wymieniono dach na strażnicy oraz ocieplono budynek, wykonano nową elewację, wymieniono okna garażowe.

W dniu 27 stycznia 2005 r. w OSP w Hołubli odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Wybrano zarząd w składzie:
Prezes - Stefan Chodowiec;
W-ce Prezes - Tomasz Iwański;
Naczelnik - Jan Chodowiec;
Sekretarz - Marek Łupiński;
Skarbnik - Sylwester Trochimiak;
Gospodarz - Andrzej Karabin;
Z-ca Naczelnika - Artur Karabin;
II z-ca Naczelnika - Mariusz Grzesiuła;
Czł. Zarządu - Marian Czarnocki.
Komisja rewizyjna w składzie: Przewodniczący - Adam Kamiński, Sekretarz - Paweł Łupiński, członek Zbigniew Zbieć.

W kwietniu 2006 r. przebudowano strażnicę OSP, zorganizowano 2 nowe pomieszczenia, urządzono kabinę prysznicową i toaletę. Urządzono także kuchnię.
13 listopada 2006 r. na zlecenie Wójta gminy Paprotnia przystąpiono do dobudowania 4 mb. garażu i pokoju (świetlicy).

19 stycznia 2007 r. w Hołubli odbyło się zebranie wiejskie - wybory sołtysa.
Sołtysem wybrano Naczelnika OSP w Hołubli Jana Chodowca.
Wybrano nową Radę Sołecką:
Przewodniczący Jacek Przekopiak, Andrzej Chodowiec s. Ant., Artur Karabin - członek OSP, Marian Czarnocki - członek OSP oraz Piotr Ostojski.

3 marca 2007 r. Wójt gminy Paprotnia utworzył wspólnotę gruntową wsi Hołubla i tego dnia odbyło się Walne zebranie udziałowców Spółki – na 110 uprawnionych przybyło 69 osób. Wybrano zarząd wspólnoty w składzie:
Przewodniczący Stefan Chodowiec, Sekretarz Mieczysław Ślaz, Skarbnik Andrzej Chodowiec s. Antoniego.
Postanowiono wybudować boisko sportowe. Przygotowano działkę.
W dniu 18.07.2007 r. działkę pod boisko Nr 2642/2 przekazano notarialnie na własność Urzędu Gminy. Wójt gminy przystąpił do budowy. Wykonawcą całości robót była firma budowlana „Krzysztof Czarnocki z Grabowca”.

26 maja 2007 r., z okazji obchodów „Dnia Strażaka” w Siedlcach, Naczelnik OSP Hołubla Jan Chodowiec odznaczony został Złotym Krzyżem Związku OSP RP. Dekoracji dokonał Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego Antoni Jan Tarczyński.

Druh Stefan Chodowiec przywitał wszystkich gości oraz przedstawił krótki rys historyczny jednostki. Odczytano list gratulacyjny napisany przez druha Waldemara Pawlaka – Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP. Następnie rozpoczęły się uroczystości nadania odznaczeń i wyróżnień.

Po zakończeniu części oficjalnej przygotowano pokazy sprzętu oraz sprawności wyszkolenia strażaków. Zwieńczeniem jubileuszu było przyjęcie strażackie, które odbyło się w Domu Kultury.

Uroczystości odbywały się na boisku-stadionie w Hołubli. Na uroczystości przybyli: Komendant Wojewódzki SP w Siedlcach, płk. poż. inż. Jan Badurek, Z-ca KWSP ds. Ideowo-Wych. ppłk. poż. inż. Roman Jaszczuk.
W pierwszej części odbywły się zawody sportowo-pożarnicze. Następnie Prezes druh Stefan Chodowiec powitał przybyłych gości, jednostki OSP oraz rozpoczął uroczystości udekorowania sztandaru złotym medalem.
Druhowie z OSP Hołubla otrzymali także medale 40-lecia Polski Ludowej za zasługi dla pożarnictwa.
Po zakończeniu uroczystości dekoracji sztandaru Prezes druh Stefan Chodowiec poprosił Przewodniczącego Komisji sędziowskiej o podanie wyników zawodów.
Mł. chor. poż. Jerzy Kopeć ogłosił wyniki:
I miejsce za wszystkie trzy konkurencje tj. musztra, sztafeta 7x50 m oraz ćwiczenie bojowe zajęła OSP Hołubla.
II OSP Krynki, III OSP Czarnoty, IV MDP Hołubla.
Następnie wójt gminy Paprotnia mgr Józef Wołyniec ogłosił wysokość nagród: I miejsce 25 000 zł, II miejsce 20 000 zł., III miejsce 15 000 zł. Następnie głos zabrał KWSP płk. poż. inż. Jan Badurek dziękując za zaproszenie oraz gratulując jednostce OSP wygranej. Na zakończenie Prezes druh Stefan Chodowiec podziękował wszystkim za przybycie i poprosił znamienitych gości o przecięcie wstęgi i otwarcie podwoi. Po przecięciu wstęgi goście wraz z gospodarzami zasiedli do uroczystej kolacji.

W 1990 r. zmarł w Warszawie, przeżywszy 88 lat, druh Tomasz Hardejewski, założyciel i wieloletni Prezes OSP w Hołubli. Przez wiele lat związany był z Hołublą, swoją rodzinną wsią. W liście z dnia 22.02.1990 r. skierowanym do Prezesa Stefana Chodowca wyraził swoją ostatnią wolę by Sztandar OSP z Hołubli towarzyszył w Jego pogrzebie. W dniu pogrzebu strażacy z OSP Hołubla wraz ze Sztandarem udali się do Warszawy, gdzie na cmentarzu wojskowym na Powązkach został pochowany druh Tomasz Hardejewski.

Dnia 13.09.1991 r. Komendant Rejonowy SP w Siedlcach ppłk. poż. inż. Artur Pietrzak przekazał OSP w Hołubli samochód pożarniczy marki „Jelcz”, nr rej. SEA 215 Z.

Dnia 16 marca 1992 r. w Sądzie Wojewódzkim w Siedlcach (Wydział I Cywilny) na posiedzeniu niejawnym dokonano wpisu do Rejestru Stowarzyszeń OSP w Hołubli.

18.02.1993 r. odbyło się zebranie OSP w Hołubli. Na zebranie przybył KWSP st. bryg. Artur Pietrzak oraz Komendant Rejonowy PSP st. kpt. Stanisław Trochimiak. Zebranie otworzył i prowadził druh Stefan Chodowiec. W zebraniu uczestniczyło 35 strażaków. Za ofiarność w akcjach ratowniczo-gaśniczych uhonorowano strażaków OSP z Hołubli złotymi medalami.

30 września 1993 r. w budynku OSP w Hołubli zainstalowano urządzenie alarmowe do selektywnego wywoływania jednostki w przypadku zaistnienia pożaru przez punkt Alarmowo-Dyspozycyjny Komendy Rejonowej SP w Siedlcach.

 

W maju 1996 r. dokonano remontu pomieszczeń remizy strażackiej. Pomalowano wewnątrz 2 garaże i pomieszczenie świetlicy. Remontu dokonano w ramach środków własnych. Dokonano także remontu zbiornika p.poż. (staw). Od strony strażnicy skarpę obłożono płytami betonowymi (stropowymi) przekazanymi przez Dyrektora Banku spółdzielczego w Paprotni, p. Zofię Chodowiec. Pozwoliło to na znacznie lepsze manewrowanie wozem strażackim przy wyjeździe z garażu.

 

6 lipca 1997 r. OSP w Hołubli obchodziła swój „Brylantowy Jubileusz” 75-lecia.

Na uroczystości przybyła orkiestra z Sokołowa Podlaskiego. Mszę Św. odprawił ks. Piotr Trochimiak, druh z tutejszej jednostki. Po zakończonej Mszy Św. oddział na czele z orkiestrą przemaszerował przez wieś na boisko sportowe.

Druh Tomasz Hardejewski wygłosił okolicznościową mowę, a następnie przeczytano 3 fragmenty z Kroniki OSP.
Kolejny etap uroczystości dotyczył wręczenia medali za zasługi dla pożarnictwa. Druh Stefan Chodowiec przeczytał uchwały ZOSP w W-wie Nr 2822-Z/83, Nr 4592-S/83 z dn. 10.05.1983 r. o odznaczenia złotym i srebrnym medalem. Wręczono również odznaki oraz medale za wysługę lat.

Następnie głos zabrał płk. Leszek Pierzchanowski, który dziękował za tak ofiarną pracę na rzecz OSP oraz życzył dalszych sukcesów.

Po ceremonii zdjęcia flagi państwowej strażacy wraz z gośćmi przemaszerowali przez całą wieś, aby uczcić tak podniosłe wydarzenie. Uroczysty obiad został podany w domu Stefana Przekopiaka, gdyż w strażnicy nie było miejsca.


19 lipca 1983 r. jednostka OSP z Hołubli otrzymała informację o gotowości odbioru samochodu marki Star 244, który przekazany został z Wiśniewa. W tym momencie jednostka OSP posiadała 2 samochody bojowe: Star 244 oraz Żuk. Należy dodać, że w tej sytuacji OSP posiadała tylko jeden garaż, natomiast 2 samochody. Podjęto działania w celu budowy dodatkowego garażu. Budowa została całkowicie wykonana własnymi środkami.

7 stycznia 1985 r. jednostka OSP z Hołubli otrzymała nowy samochód Star 244. Samochód otrzymany 19.07.1983 r. mjr Roman Jaszczuk polecił przekazać do Radomyśli.

W dniu 7.01.1985 r. odbyło się walne zebranie, na którym dotychczasowy Prezes, druh Zdzisław Łopaciuk zrezygnował z funkcji Prezesa. Nowym Prezesem wybrano druha Stefana Chodowca, Naczelnikiem Jana Chodowca s. Franciszka, Skarbnikiem Józefa Chodowca s. Edwarda, Sekretarzem Zdzisława Łopaciuka, zastępcą Naczelnika Mieczysława Wojciuka, Gospodarzem został Andrzej Karabin.

27 stycznia 1985 r. delegacja ze wsi Hołubla udała się na pogrzeb ks. Stanisława Pielasy, budowniczego kościoła w Hołubli. Kilka słów pożegnania od parafii przeczytał sołtys Edward Chodowiec s. Jana.

21 marca 1985 r. odbyło się zebranie Zarządu, na którym odwołano ze stanowiska kierowcę tutejszej jednostki OSP druha Wacława Łupińskiego zaś zatrudniono etatowych pracowników K.R.S.P. w Siedlcach - kpr. poż. Jana Chdowca s. Franciszka oraz Andrzeja Karabina.

29 stycznia 1986 r. odbyło się walne zebranie OSP z Hołubli. Zarząd pozostał bez zmian.

10 stycznia 1987 r. odbyło się walne zebranie członków OSP. Zarząd pozostał bez zmian. Wybrano delegatów na V zjazd gminny.

 

21 czerwca 1987 r. odbyła się uroczystość dekoracji Sztandaru OSP w Hołubli oraz wręczenie Złotych Medali za Zasługi dla Pożarnictwa, a także otwarcie dobudowanego obiektu strażnicy oraz międzygminne zawody sportowo-pożarnicze.

W dniu 25 marca 1939 r. ogłoszono mobilizację powszechną. Wiele osób z OSP powołano do wojska, a mianowicie:
ks. Józef Michaluk – 82 pp. (kapelan);
Antoni Chodowiec, plut. – 9 pac Włodawa;
Franciszek Wysokiński, por. – 22 pp Siedlce;
Stanisław Chodowiec – 26 p. uł. wlkp. Baranowice;
Marian Jurek – 9 pal Siedlce;
Bolesław Przekopiak – 9 pal Siedlce;
Piotr Ajecki – 22 pp Siedlce;
Aleksander Jerominiak – 79 pp. Słonim;
Alfred Łopaciuk – żandarmeria;
Marian Jerominiak – 79 pp. Słonim;
Aleksander Karabin – 3 pułk saperów Nowa Wilejka;
Józef Iwański – żandarmeria.
Stan jednostki zmalał do 13 członków.

 

W 1945 r. funkcję Naczelnika jednostki OSP w Hołubli objął Piotr Ajecki. Funkcję tą pełnił do grudnia 1946 r.

W 1947 r. na zebraniu OSP wybrano nowy Zarząd. Prezesem został ks. Marian Sitkowski, Naczelnikiem Józef Sawicki. W tym samym roku OSP otrzymała pierwszą motopompę M-400. Mechanikiem po kursie w Lublinie został Franciszek Ogrodniczuk. Dodatkowo na kurs do Lublina wysłano Mieczysława Chodowca i Stanisława Zieniuka.

W 1958 r. OSP w Hołubli z Komendy Powiatowej otrzymała samochód „Zis5”. Był to samochód stary, odzyskany z wojska. Kierowcą był Jan Zieniuk.

9.01.1963 r. z polecenia Kom. Pow. asp. poż. Mieczysława Głuszczaka Hołubla otrzymała samochód „Star 20” oraz nową motopompę M-400. Kierowcami byli Jan Zieniuk i Wacław Ogrodniczuk.

20.02.1963 r. na zebraniu wybrano Prezesa Kazimierza Czarneckiego, Naczelnikiem został Polikarp Trochmiak.
Prezes Kazimierz Czarnecki przy pomocy Pow. Ośr. Kultury otworzył w szkole świetlicę gromadzką. Zakupiono telewizor - jedyny we wsi. Utworzono również zespół muzyczno-teatralny.
Z Komendy Powiatowej w Siedlcach OSP Hołubla otrzymała samochód „Żuk” oraz motopompę M-800. Kierowcą i mechanikiem został Wacław Łupiński.

W 1971 r. odbyły się kolejne wybory Zarządu OSP.
Prezesem został Zdzisław Łopaciuk, Naczelnikiem Polikarp Trochimiak, Sekretarzem Tadeusz Kamiński, Skarbnikiem Edward Chodowiec, Gospodarzem Józef Witkowski, czł. Wacław Łupiński.

Dom kultury był już w końcowym stadium budowy. Na owe czasy był to okazały budynek. Była sala kinowa na 90 miejsc, biblioteka, czytelnia, boks garażowy.
16 kwietnia 1972 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Domu kultury w Hołubli oraz strażnicy. Na uroczystość przybyło wielu znamienitych gości, m.in. Grzechowiak z KPPZPR, Marian Romaniuk-zastępca Naczelnika Powiatu.
Okolicznościowy referat wygłosił Tomasz Hardejewski.

20 stycznia 1974 r. odbyło się walne zebranie OSP. Wybrano nowy Zarząd w składzie:
Zdzisław Łopaciuk – Prezes, Stefan Chodowiec – Naczelnik, Polikarp Trochmiak – zastępca Naczelnika, Edward Chodowiec – Skarbnik, Stanisław Karabin – Sekretarz, Józef Witkowski – Gospodarz.
Na zebraniu postanowiono zorganizować młodzieżową drużynę pożarniczą, odmłodzić jednostkę, rekrutować nowych członków oraz prowadzić intensywne szkolenia. Zaplanowano gminne zawody sportowo-pożarnicze na czerwiec br. Ustalono skład drużyny:
Jan Podniesiński, Stanisław Trochimiak s. Polikarpa, Józef Chodowiec s. Edwarda, Józef Bojar, Józef Chodowiec s. Jana, Adam Protasiuk.
W czerwcu odbyły się zawody, w których startowało 5 drużyn z gm. Paprotnia. OSP z Hołubli zajęła I miejsce i zakwalifikowała się do Rejonowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.
Należy dodać, że w Hołubli nie było boiska do ćwiczeń. Na wspólnocie wiejskiej „Polka” był punkt skupu buraków. Punkt był nieczynny. Naczelnik OSP Hołubla Stefan Chodowiec zmobilizował młodzież, strażaków, żeby ten plac doprowadzić do porządku i zbudować boisko sportowe. Po 2 miesiącach prac młodzież miała boisko zarówno do gry w piłkę, jak również do ćwiczeń OSP.

W 1976 r. w Urzędzie Gminy Paprotnia odbył się Zjazd ZOSP w Paprotni. Z 9 jednostek OSP w gminie przybyło 26 delegatów, którzy w tajnym głosowaniu wybrali Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP, którym został Stefan Chodowiec pełniąc tę funkcję do 1996 r.

20 maja 1978 r. Naczelnik OSP Hołubla Stefan Chodowiec w Min. Spraw Wew. Odznaczony został Brązowym Krzyżem Zasługi.

10 stycznia 1981 r. odbyło się walne zebranie OSP. Wybrano nowy Zarząd w składzie:
Zdzisław Łopaciuk – Prezes, Stefan Chodowiec – Naczelnik, Adam Protasiuk – zastępca Naczelnika, Józef Chodowiec s. Edwarda – Skarbnik, Jan Chodowiec s. Franciszka – Sekretarz, Stanisław Karabin – Gospodarz.

26 stycznia 1981 r. zorganizowano uroczyste posiedzenie Zarządu OSP w Hołubli z udziałem strażaków seniorów.
Druh Stefan Chodowiec krótko zreferował działalność straży oraz jej zaszczytną służbę. Odbył się apel poległych w latach 1939-1945 i zmarłych strażaków. Odczytano uchwałę Zarządu Gminy ZOSP o uhonorowaniu odznakami seniorów – strażaków za wysługę 50 lat.
Następnie odczytano uchwałę o nadaniu Brązowych medali za zasługi dla pożarnictwa oraz udział w Rej. Zawodach, które odbyły się w Wiśniewie, a jednostka OSP z Hołubli zajęła II miejsce.

1 sierpnia 1982 r. w 60-tą rocznicę powstania jednostki odbyło się walne zgromadzenie, na którym ustalono inicjatywę ufundowania sztandaru dla OSP z Hołubli. Ze względu na stan wojenny uroczystości wręczenia sztandaru przełożono na rok następny. Powołano komitet organizacyjny.

29 grudnia 1982 r. odbyło się zebranie tut. OSP z członkami Komendy Woj. PSP (m.in. mjr Henryk Cichorz, kpt. Roman Jaszczuk, chor. poż. Stefan Teodorski). Na zebraniu omówiono sprawy uroczystości wręczenia sztandaru, a także sprawę pustaków siporex pożyczonych przez Mieczysława Oleszkiewicza (735 sztuk w 1973 r.), który zmarł, zaś jego żona nie wyraziła zgody na odkupienie przedmiotowych pustaków (w dniu 30 grudnia p. Helena Oleszkiewicz wpłaciła kwotę 23.000 zł. w ramach równowartości pustaków).

30 grudnia 1982 r. Kom. Woj. Straży Pożarnych w Siedlcach przekazał Naczelnikowi Stefanowi Chodowcowi list z podziękowaniami za wkład pracy społecznej włożony w umacnianie ochrony p/poż. woj. siedleckiego oraz nagrodę 3.000 zł.

3 lutego 1983 r. odbył się IV zjazd gminny ZOSP w Paprotni. Prezesem ponownie został wybrany Naczelnik OSP w Hołubli Stefan Chodowiec, zaś Komendantem gminnym sekretarz tut. jedn. Jan Chodowiec s. Franciszka.

26 maja 1983 r. podjęto decyzję o powołaniu Komitetu redakcyjnego Kroniki OSP w Hołubli. Księgę wykonano w Spółdzielni „Introdruk” w Siedlcach, zaś oprawę graficzną wykonał art. plastyk z Siedlec Janusz Ciołek. Ze względu na brak dużej ilości dokumentów postanowiono zwrócić się do Tomasza Hardejewskiego.
Z okresu XX-lecia międzywojennego część dokumentów oraz zdjęć zachowała się. Brakowało dokumentów z okresu okupacji i wyzwolenia. Księga protokołów z lat 1939-75 znajdowała się u Polikarpa Trochmiaka, który to ww. dokumenty pozostawił na swoją własność. Do redakcji Kroniki powołano Tomasza Hardejewskiego, Antoniego Chodowca s. Piotra, Józefa Iwańskiego oraz Stefana Chodowca.

5 czerwca 1983 r. rozpoczęto uroczystości nadania sztandaru OSP w Hołubli. Na miejscowe boisko przyjechał autokar z K. W. Str. Poż. z Siedlec, 32 osobową orkiestrą ze Stoczka Łukowskiego, na czele z Prezesem Wietrakiem.

Oprócz zgromadzonych jednostek OSP z okolicznych wsi zebrała się cała rzesza mieszkańców Hołubli. Około godz. 12.50 na boisko przyjechał samochód operacyjny Fiat-126p, z którego wysiadł Komendant Wojewódzki płk. Leszek Pierzchanowski oraz Komendant Rejonowy mjr. Roman Jaszczuk. Komendant placu druh Jan Chodowiec s. Franciszka złożył raport. Następnie poczet flagowy zainstalował na maszcie flagę i przy dźwiękach hymnu państwowego flaga została wciągnięta na maszt. Dalszą część stanowiły uroczystości oficjalnego przekazania sztandaru z okazji 60-lecia istnienia OSP w Hołubli.

W dniu 3 maja 1936 r. zmarł w Hołubli Marcin Chodowiec, znany powszechnie jako „Marcinek”. Był on wielkim sympatykiem, jednocześnie opiekunem tutejszej Ochotniczej Straży Pożarnej.
W dowód wdzięczności, co roku, w każde imieniny na Marcina, cała jednostka wraz z Zarządem i orkiestrą udawała się do Jego domu z życzeniami imieninowymi. Huczne to bywały imieniny, nasz uroczy solenizant „Znachor-Marcinek” nie szczędził trunku. Imieniny trwały od rana do wieczora.

Zarząd wybrany w 1933 r. pełnił swoje funkcje do czasu wybuchu II wojny światowej. Aktywną rolę w tym okresie spełniał Naczelnik Straży Antoni Chodowiec.

 

W ostatnich dniach sierpnia 1938 r. w miejscowości Zawady-Majówka odbyło się uroczyste odsłonięcie Kopca dla oddania czci i uświęcenia pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jednostka OSP z Hołubli brała udział w budowie, a także wzięła udział we wspomnianej uroczystości.
Odsłonięcia dokonał Prezydent Rzeczypospolitej prof. Ignacy Mościcki.
Były Prezes OSP w Hołubli, druh Tomasz Hardejewski został wówczas odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Film poniżej.

Dla usprawnienia działalności taktycznej jednostki na przedmiotowym zebraniu postanowiono druha Antoniego Chodowca s. Piotra posłać na kurs Naczelników w Siedlcach. Dowodem tego jest załączone świadectwo z ukończenia kursu.

W dniu 13 września 1931 r., w związku z obchodami 100-nej rocznicy bitwy pod Iganiami (10 kwietnia 1831 r. Wojska Polskie pod dow. gen. Prądzyńskiego spotkały się z przeważającymi siłami wojsk rosyjskich pod dow. Dybicza) dokonano uroczystego odsłonięcia pomnika pod Iganiami.
Uroczystego odsłonięcia dokonał Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski, obecny był Biskup Siedlecki czyli Podlaski Henryk Przeździecki.
W uroczystościach wzięła udział Ochotnicza Straż Pożarna z Hołubli z Prezesem por. rez. Franciszkiem Narojkiem na czele.

W dniu 20 kwietnia 1933 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze pod przewodnictwem druha Józefa Iwańskiego, gdyż druh Franciszek Narojek objął Kierownictwo Szkoły Publicznej w Krześlinie.
W związku z powyższym zaistniała pilna potrzeba zwołania walnego zebrania. Sprawozdanie z działalności ostatniej kadencji Zarządu złożył Naczelnik druh Józef Iwański, który ze względów rodzinnych prosił o zwolnienie go z tej funkcji. Zebrani odnieśli się do w/w przychylnie. W ożywionej dyskusji złożono podziękowanie ustępującemu Zarządowi, a szczególnie podziękowano druhowi Prezesowi Franciszkowi Narojkowi i druhowi Naczelnikowi Józefowi Iwańskiemu za długoletnią, ofiarną, pełną poświęcenia pracę dla jednostki i miejscowego społeczeństwa. Następnie przystąpiono do wyboru Zarządu, w skład którego weszli druhowie:
Jan Karabin s. Adama – Prezes;
Antoni Chodowiec s. Piotra – Naczelnik;
Stanisław Chodowiec s. Ludwika – Sekretarz;
Bronisław Świrski – Skarbnik;
Julian Witkowski – Gospodarz.

Powyższe zdjęcie wykonano w 1927 r.
Siedzący członkowie Zarządu (w czapkach), od prawej: Józef Iwański (czł. Zarządu, z-ca. Naczelnika), Julian Witkowski (Gospodarz), Tomasz Hardejewski (Prezes), ksiądz Jan Nojszewski (kapelan OSP), Franciszek Narojek (Naczelnik).
inni: Stanisław Karabin, Antoni Przekopiak, Hersz Rubin, Jan Łopaciuk, Antoni Chodowiec, Bolesław Karabin, Grzegorz Chodowiec.

 

POŻAR !

W dniu 12.04.1926 r. około godz. 20.00 w Hołubli wybuchł groźny pożar u miejscowego rolnika Jana Szelecha. Pożar zaczął się przenosić na dom mieszkalny. Po zaalarmowaniu, na głos trąbki, przybyła miejscowa jednostka Straży Pożarnej. Przystąpiono do akcji, którą dowodził Naczelnik druh Franciszek Narojek. Z płonącego domu strażacy wynieśli kołyskę z dzieckiem, któremu nie pozwolono zginąć. Po natarciu wodnym pożar zaczął maleć. Dzięki jednostce OSP w Hołubli uratowano niewątpliwie całą wieś od wielkiego nieszczęścia.

W niedzielę miejscowy proboszcz ks. Dominik Bożyk przestrzegał ludność przed groźbą pożarów.

 

W dniu 20 maja 1927 r. zmarł męczennik unicki Piotr Zabuski. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Hołubli. Uroczysty pogrzeb zgromadził tłumy ludzi z okolicznych wsi. Zmarły był odznaczony wysokimi odznaczeniami państwowymi: Krzyżem Kawalerskim „Polonia Restituta” oraz papieskim „Pro Ecclesia d Pontifice”.

Po usilnych staraniach zakończono budowę remizy łącznie z domem ludowym.
Uroczyste otwarcie obiektu nastąpiło dnia 15 sierpnia 1927 r. Na uroczystość otwarcia przybyło wielu znamienitych gości, m.in. Starosta Powiatowy Zdzisław Maćkowski, Prezes Zarządu Związku Straży Pożarnych Aleksander Niedbalski i wielu innych. Przybyłych gości i mieszkańców okolicznych wsi przywitał Prezes OSP druh Tomasz Hardejewski. Następnie były przemówienia gości. Uroczystość upłynęła w podniosłej, serdecznej i przyjemnej atmosferze, którą zakończono w pięknie udekorowanej sali zabawą taneczną.

W styczniu 1928 r. staraniem Zarządu OSP w Hołubli i wydatnej pomocy Wydziału Powiatowego w Siedlcach została zorganizowana dęta orkiestra. Do orkiestry dobrowolnie zgłosiło się 15 osób. Naukę na instrumentach prowadził st. ogniomistrz Szenk z 9 pułku Artylerii Ciężkiej z Siedlec.
Koszty szkolenia pokrywano z funduszów miejscowej Straży Pożarnej. Po intensywnym rocznym szkoleniu orkiestra zaczęła występować publicznie. Brała udział w miejscowych uroczystościach państwowych i kościelnych, uprzyjemniała zabawy taneczne oraz uroczystości strażaków. Ponadto orkiestrę zapraszano odpłatnie przez działaczy okolicznych wsi na lokalne uroczystości. Dowodem tego są podziękowania i słowa uznania Proboszcza Parafii Czołomyje z dnia 15 sierpnia 1931 r. za występ orkiestry OSP z Hołubli na odpuście w Czołomyjach.

 

W maju 1928 r. Prezes OSP druh Tomasz Hardejewski został odznaczony w Głównym Związku Straży Pożarnych w Warszawie Srebrnym Medalem za zasługi dla pożarnictwa.

W dniu 6 stycznia 1929 r. w lokalu Domu Ludowego w Hołubli odbyło się posiedzenie Rady Sztabowej. Ustalono plan ćwiczeń na 1929 r., uzupełniono osobowy stan jednostki, zorganizowano oddział zapasowy ze starszych strażaków.

W dniu 8 stycznia 1930 r. odbyło się zebranie Zarządu w lokalu Domu Ludowego w Hołubli. Przewodniczył druh Józef Iwański, sekretarzem był Antoni Chodowiec. Ustalono plan pracy jednostki. Na wniosek Prezesa, druha Franciszka Narojka, postanowiono posłać Naczelnika OSP Hołubla, druha Józefa Iwańskiego na 15 dniowy kurs naczelników do Siedlec.

Na wniosek Prezesa druha Tomasza Hardejewskiego podjęto uchwałę budowy remizy strażackiej łącznie z domem ludowym i upoważniono go wraz z Zarządem do prowadzenia tej akcji.

Jednocześnie zdecydowano, by przy OSP Hołubla zorganizować Zespół Teatralny dla ożywienia życia społeczno-kulturalnego, jak również występami swoimi zespół mógłby się przyczynić do zbierania pieniędzy na budowę remizy i domu ludowego. Ponadto do planu ćwiczeń wprowadzono obowiązkowe zajęcia w różnych dyscyplinach sportu.

21 marca 1926 r. odbyło się zebranie Zarządu OSP w Hołubli. Dla usprawnienia działań taktyczno - organizacyjnych postanowiono powołać Radę Sztabową jednostki w składzie:
Franciszek Narojek, Józef Iwański, Julian Witkowski, Alfred Łopaciuk, Stanisław Chodowiec s. Józefa, Wacław Chodowiec s. Karola, Jakub Ajecki.

Na zebraniu ustalono również formy, sposoby i metody działań do rozpoczęcia budowy remizy i domu ludowego. Przystąpiono do tej akcji z wielkim zapałem. Była ona bardzo trudna i dość uciążliwa. Na powstanie remizy i domu ludowego złożyło się wiele elementów działania społecznego; zebrano w okolicznych wsiach drzewo, zwożono je, rżnięto i budowano w czynie społecznym. Opłacono tylko cieślę i blachę oraz częściowo robociznę traczy.

Dnia 9 lutego 1925 r. w lokalu miejscowej szkoły odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Przewodniczył Tomasz Hardejewski. Sekretarzem był Antoni Chodowiec.

Po powitaniu zebranych Prezes druh Tomasz Hardejewski złożył sprawozdanie z ostatniej kadencji zarządu tj. od 01.08.1922 r. do 09.02.1925 r. po czym wywiązała się ożywiona dyskusja nad sprawozdaniem, planem pracy i aktywnością strażaków. Komisja Rewizyjna udzieliła absolutorium ustępującemu Zarządowi. Przyjęto do straży nowe osoby:
Stanisława Karabina s. Wincentego, Kazimierza Oszczepalińskiego, Władysława Chodowca.

Do nowego Zarządu wybrano następujących druhów:
Prezes – Tomasz Hardejewski;
V-ce Prezes – Józef Iwański;
Skarbnik – Jan Trochmimiak;
Sekretarz – Kazimierz Oszczepaliński;
Naczelnik – Franciszek Narojek ppor. rez. 22 pp. w Siedlcach;
Gospodarz – Julian Witkowski.

W 1923 r. za pozytywną działalność Straży we wsi Hołubla przyznano jej przez Zarząd Oddziału Powiatowego OSP następujący sprzęt i wyposażenie:
1 beczkowóz, 3 odcinki węży tłoczonych po 15 mb z łącznikami, 2 odcinki węży ssawnych, drabinę zestawianą, 3 bosaki ciężkie, 12 toporków, dwie tłumiee, dwie łopaty, widły, piłę, 3 wiadra, 2 pochodnie, 12 hełmów oraz trąbkę alarmową.
Poprzednio posiadany sprzęt oraz ten nowo zdobyty znajdował się w stodole gospodarza jednostki Juliana Witkowskiego.


W listopadzie 1924 r. pierwsza państwowa obywatelska postawa Ochotniczej Straży Pożarnej w Hołubli wyraziła się zakupem obligacji 5% Państwowej Pożyczki Konwersyjnej z 1924 r. wartości dziesięciu złotych No 1328244.

Na powyższej fotografii, z lewej strony stoi Aleksander Chodowiec, brat Antoniego, żołnierz 12 p. uł. Szwadronu Karabinów Maszynowych w Krzemieńcu Wołyńskim (zdjęcie wykonane w Krzemieńcu Wołyńskim w 1920 r.).

Aleksander Chodowiec zmarł po wojnie bolszewickiej po zdemobilizowaniu w 1922 r.
Aleksander Chodowiec jest nieżyjącym stryjem Stefana Chodowca – autora Kroniki OSP Hołubla.

 

Następnie uchwalono ramowy plan pracy, terminarz zbiórek, miejsce i rodzaj ćwiczeń (w każdą niedzielę inny rodzaj zajęć) oraz sygnał alarmowy w postaci kawałka szyny. Najważniejszą sprawą był wybór osób do Zarządu, do którego weszli druhowie:

Prezes – Tomasz Hardejewski;
V-ce Prezes – Trochimiak Maciej;
Sekretarz – Kazimierz Oszczepoliński;
Naczelnik – Jan Karabin s. Adama;
Z-ca Naczelnika – Józef Iwański;
Skarbnik – Jan Trochmiak;
Gospodarz – Julian Witkowski;

 

Komisja Rewizyjna:

Leopold Czarnocki – Przewodniczący,

Paweł Iwański, Mieczysław Lewicki – Sekretarz.


Po zebraniu odbyła się pierwsza historyczna musztra jednostki pod dowództwem Naczelnika dh. Jana Karabina.

Wszelkie informacje oraz materiały dotyczące Ochotniczej Straży Pożarnej w Hołubli zostały zaczerpnięte z KRONIKI O.S.P. w HOŁUBLI.
Kronikę prowadził od 1983 r. ŚP. DRUH STEFAN CHODOWIEC, ówczesny Naczelnik OSP w Hołubli, wieloletni Prezes OSP. Historia od założenia OSP w 1922 r. została odtworzona na podstawie dokumentów gromadzonych przez Antoniego Chodowca – ojca Kronikarza, Naczelnika OSP w Hołubli w latach 1933-1939 oraz relacji innych strażaków i dokumentów powojennych.
Inicjatorem powstania Kroniki był założyciel straży śp. druh Tomasz Hardejewski.

 

HISTORIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W HOŁUBLI

Zebranie organizacyjne Ochotniczej Straży Pożarnej w Hołubli odbyło się dnia 1 sierpnia 1922 r. przed budynkiem Stanisława Hardejewskiego. Na przewodniczącego zebrania wybrano Tomasza Hardejewskiego, ucznia VI klasy gimnazjum im. Hetmana Żółkiewskiego w Siedlcach. W zebraniu wzięło udział 29 osób. Ustalono następujący porządek obrad:
1. Zagajenie;
2. Zapoznanie obecnych ze Statutem i Regulaminem Straży Pożarnych;
3. Podział jednostki na poszczególne odziały;
4. Sprawy organizacyjne;
5. Wybór Zarządu.
Pierwsze dwa punkty zreferował Tomasz Hardejewski, który wyjaśnił potrzebę powołania straży do życia, zwłaszcza mając w posiadaniu sikawkę i dwa beczkowozy, zdobyte ciężkim i trudnym sposobem przez księdza Kazimierza Dymitrowicza.
Zgodnie z porządkiem obrad dokonano podziału jednostki na trzy odziały: toporników, sikawkowy, wodny i przydzielono do nich następujące osoby:
I oddział toporników: Józef Iwański-oddziałowy, Aleksander Jerominiak, Stanisław Chodowiec s. Józefa, Aleksander Chodowiec, Alfred Łopaciuk, Bolesław Karabin, Leopold Czarnocki, Wacław Chodowiec, Szymon Klimczuk, Adam Kosieradzki.
II oddział wodny: Stanisław Lewicki-oddziałowy, Jan Trochimiak, Józef Chodowiec, Paweł Iwański, Franciszek Chodowiec, Władysław Kamiński, Aleksander Kłoś, Józef Dadun, Szymon Zieniuk, Julina Witkowski.
III oddział sikawkowy: Józef Bielinowicz-oddziałowy, Wacław Nasiłowski, Stanisław Jerominiak, Mieczysław Lewicki, Władysław Czarnocki, Józef Przekopiak, Józef Karabin, Grzegorz Chodowiec, Jan Chodowiec.

STRONA GŁÓWNA

Masz pytania ?

Napisz do nas

facebook
Hołubla

Obserwuj nas