HOŁUBLA

ZDJ. ARCHIWALNE

AKTUALNOŚCI

tam gdzie jest nasz dom

Hołubla nasz dom

HOŁUBLA

Hołubla historia

Sprawa Konsystorza Duchownego w Chełmie nr 1010

Dział 2 (według ogólnego spisu działów)

Podział ziemi cerkiewnej i chłopskiej w Hołubli

Rozpoczęta w dniu 7 sierpnia 1913 roku

Zakończona w dniu 191 roku

Oddana do archiwum w dniu 191 roku

Na arkuszach

 

Nr 6688. 3 sierpnia 1913 roku. Do Konsystorza w celu niezwłocznego wydania dalszych rozkazów.

[podpis]

 

Do Jego Eminencji Eulogiusza, Arcybiskupa Chełmskiego i Lubelskiego

nr 15242

 

Wykonano w dniu 9 sierpnia 1913 roku

Od chłopa ze wsi Hołubla gminy Krześlin guberni siedleckiej powiatu [siedleckiego], starosty cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny,

Symeona Ostapiuka

 

Podanie

 

Obecnie we wsi Hołubla komisarz i mierniczy prowadzą prace związane z urządzaniem terenów, [mające na celu] przyznanie [chłopom] nadziałów ziemi. Posiadam zagrodę i działkę przy cerkwi i ziemi cerkiewnej. Wielokrotnie prosiłem zarówno komisarza, jak i mierniczego, aby przyznali mi nadział [ziemi] przy cerkwi, czyli w pobliżu mojej zagrody. Natomiast komisarz odmówił mi [tej prośby] i przyznał mi ziemię w najbardziej odległym rogu, trzy wiorsty od cerkwi, przy samej granicy wsi Nasiłów i Czarnoty. W tym samym miejscu komisarz przyznaje również nadział [ziemi] psalmiście, a ziemia ta jest najgorsza, zimna, na której nikt nigdy [niczego] nie siał, na niej nie rośnie nawet las, tylko [prawdopodobnie: płonnik]. Proboszcz parafii w Czołomyjach dwa razy pisał do komisarza, że o takiej wymianie nie ma mowy, ale ponieważ komisarz przedłożył mu dwa pokwitowania, według których jeden najemca ziemi psalmisty zobowiązuje się płacić po wymianie tę samą kwotę, którą płacił wcześniej, a drugi [najemca] przyrzekł, że da dziesięć rubli więcej, to proboszcz, ze względu na brak [koniec strony].

Zostałem w całej wsi jako jedyny prawosławny. Mieszkając przy cerkwi, nadzorowałem i ochraniałem ją, chcąc zostać przy niej starostą aż do samej śmierci, padam do stóp Waszej Eminencji i proszę uprzejmie o wstawiennictwo, aby projekt wymiany, sporządzony przez komisarza, nie został zatwierdzony, ale żeby moja [ziemia] i ziemia psalmisty zostały przyznane przy cerkwi i ziemi proboszcza.

 

Pokorny petent Symeon Ostapiuk

Podział ziemi cerkiewnej i chłopskiej w Hołubli 

Sprawa z dnia 7 sierpnia 1913 roku

 (Konsystorz Chełmski)

STRONA GŁÓWNA

Masz pytania ?

Napisz do nas

facebook
Hołubla

Obserwuj nas