HOŁUBLA

ZDJ. ARCHIWALNE

AKTUALNOŚCI

tam gdzie jest nasz dom

Hołubla nasz dom

HOŁUBLA

Hołubla historia

OBRAZ MATKI BOSKIEJ POCIESZENIA Z HOŁUBLI

Obraz, wymieniony w wizytacjach unickiej cerkwi w 1726, 1757 i 1812 r. znajduje się w ołtarzu wielkim kościoła parafialnego Narodzenia NMP (obecnie jest zasłaniany obrazem św. Jacka). Osłania go metalowy okład (ozdobę nałożono na obraz w 1927 r.). Obie postacie zostały ukoronowane. Okoliczności pojawienia się obrazu nie są znane. Miał być sprowadzony ze Wschodu i umieszczony w cerkwi ok. 1545 r., ale wątpliwe, by mógł powstać w XVI w. Prawdopodobne pochodzi z XVII w.

Obraz osłania metalowa ryza. W pozach postaci, pochyleniu głowy Maryi ku Jezusowi, zawiązanej na kokardę wstążce na chitonie* Jezusa i układzie lewej dłoni Maryi łatwo dostrzec ikonograficzne analogie z wizerunkiem Hodegetrii* z Drohiczyna, podobnie w słynącej łaskami ikonie w klasztorze w Barkułabowie na Białorusi, na której maforium* tworzy tło dla Syna, odzianego w chiton przewiązany wstążką. Zbliżone cechy noszą dwie ikony z końca XVIII w. w Bielsku Podlaskim w cerkwi św. Michała oraz Zmartwychwstania.

 

*chiton - koszula lniana lub wełniana z krótkimi rękawami noszona w starożytnej Grecji; rodzaj tuniki pochodzenia wschodniego;

*hodegetria - najstarszy i najbardziej rozpowszechniony typ ikonograficzny przedstawienia Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus na ręku;

*maforium - wierzchnia szata kobieca, długi szal okrywający całą postać od głowy do stóp.

 

 

Opis z pracy „Sanktuaria Maryjne na Podlasiu”, Joanna Tomalska-Więcek.

STRONA GŁÓWNA

Masz pytania ?

Napisz do nas

facebook
Hołubla

Obserwuj nas