Obserwuj nas

Hołubla
facebook

Napisz do nas

Masz pytania ?

STRONA GŁÓWNA

ZBIOROWA MOGIŁA PARTYZANTÓW NA CMENTARZU GRZEBALNYM W PAPROTNI

 

(artykuł dzięki uprzejmości Sz. P. Pauliny Kozioł, którego treść pochodzi z pracy licencjackiej pt.

„SZLAKIEM NIEDOCENIANYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH WYBRANYCH GMIN POWIATU SIEDLECKIEGO”

Siedlce 2021, UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY w SIEDLCACH

 

Fot. A. Tablica nagrobna poległych partyzantów

Fot. B. Widok na zbiorową mogiłę

 

Około kilometra od kościoła pw. św. Bartłomieja Apostoła w Paprotni na cmentarzu parafialnym, w jego północnej części, blisko ogrodzenia znajduje się mogiła partyzantów poległych w 1946 r., z widocznym z daleka czarnym krzyżem. To bardzo ważne miejsce pamięci narodowej związane z walkami żołnierzy polskiego podziemia.

 

Według informacji zawartych na tablicy nagrobnej pochodzącej z 2018 r. spoczywają tutaj żołnierze Oddziału Leśnego Tura NSZ. Zostali oni bestialsko zamordowani na obrzeżach miejscowości Stara Wieś w powiecie siedleckim niedaleko miejscowości Mordy z 9 na 10 kwietnia 1946 r. Mordu dokonała Grupa Operacyjna Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i Milicji Obywatelskiej. Dowodził nimi niejaki Mikołaj Meluch nazywany „katem polskiego podziemia niepodległościowego w latach 1945-1946. Dokonali oni celowego podpalenia pomieszczeń gospodarskich będących własnością Róży i Józefa Wierzbickich, którzy udzielili schronienia partyzantom.

Na rozkaz kpt. Mikołaja Melucha małżeństwo i ich syna Stefana, a także 16 wrogów rozstrzelano. Wykaz imion, nazwisk oraz pseudonimów poległych na płycie nagrobnej potwierdza pochówek w zbiorowej mogile 13 partyzantów. Nie ma jednak informacji na temat tego pogromu i miejsca pochówku brakujących 3 osób. Za swoje czyny kpt. Mikołaj Meluch został natychmiast przeniesiony do Komendy Głównej Milicji Obywatelskiej zgodnie z rozkazem KG MO numer 81 z dnia 15 kwietnia 1946 r.

 

18 listopada 2018 r. w miejscowości Stara Wieś w miejscu pierwotnego pochówku poległych partyzantów odbyły się oficjalne uroczystości z udziałem duchownych, lokalnych władz i najbliższych rodzin ofiar. Na pamiątkę tych tragicznych wydarzeń ku czci poległych tu partyzantów dokonano odsłonięcia tablicy i krzyża. Miejscowa ludność nie jest obojętna i dba o to ważne miejsce pamięci narodowej, czego symbolem są kwiaty i zapalone lampki na zbiorowej mogile partyzantów.

 

Dzień dobry,

 

Brat mój od wielu lat prowadzi dość dużą Pasiekę „Pod Jesionami”, która zlokalizowana jest zarówno w Hołubli, jak i na okolicznych terenach leśnych.

W tym roku Pszczółki bardzo się postarały i dzięki temu istnieje możliwość sprzedaży Miodku na większą skalę.

 

Oferujemy Państwu wspaniały, 100% naturalny MIODEK wiosenny zbierany na przełomie maja/czerwca 2022 r.

Jest to miód WIELOKWIATOWY, z przewagą rzepaku i mniszka lekarskiego.

 

Słoik 1,2 kg, cena - dogadamy się :) 

 

O jakości nie będę pisać, ponieważ natura nie potrzebuje dodatkowej reklamy. Spróbuj, a sam docenisz walory produktu i jego wartość. 

 

Odbiór w Hołubli, ul. Unitów Podlaskich 22 lub dostarczenie poprzez kontakt na mail: info.holubla@wp.pl

Opcjonalnie telefon do Pana Pszczelarza:

+48 691 843 575 :)

Hołubla Paprotnia
Hołubla historia

HOŁUBLA

Hołubla nasz dom
tam gdzie jest nasz dom

AKTUALNOŚCI

ZDJ. ARCHIWALNE

HOŁUBLA