ARCHIWA PAŃSTWOWE HOŁUBLA

(materiały w oryginalnej pisowni)

 

INWENTARYZACJA CERKWI HOŁUBLA

Wskutek polecenia Wielmożnego Komisarza Obwodu Siedleckiego z dnia 31 października 1828 r. nr C1375 wyszłego, podpisani zjechawszy na grunt do wsi Hołubli, za przybraniem do siebie Dozoru i Bractwa Kościelnego, tudzież W. Leonty Lada, proboszcz parafii Czołomei, niemniej W. Jana Chechacz ??? Administratora tych Dóbr zastępującego, przystąpili do spisania Inwentarza Beneficium Cerkwi Hołubla tutejszej po zmarłym ś.p. Księdzu Niceforże Romanowiczu-jak następuje:

Według Inwentarza przez W. … Księdza Pawłowicza Dziekana Sokołowskiego w dniu 16 kwietnia 1812 Roku sporządzonego, który tak co do Rekwizytów Kościelnych jako i Zabudowań Plebańskich Hołubla ś.p. Niceforowi Romanowiczowi w temże Czasie na aktualnego Proboszcza tey Parafii zainstalowanemu, oddany i spisany został:

Ołtarze i Obrazy Hołubla.
Ołtarz wielki z Antemifrem ??? w którym jest Obraz Najświętszej Maryi Panny trzymającej na ręku Pana Jezusa.
Drugi Obraz na Zesłanie Pana Jezusa Krzyż dźwigającego;
na tem Ołtarzu.
Cemborium drewniana biało malowana, a przed Obrazem jest szafa z dwoma szufladami na schowanie Apparamientów ??? i świec; przed Ołtarzem jeden gradus??? Drewniany.
Obocznych Ołtarzów dwa biało pomalowanych z Autemi……..
Na prawej stro.
Ołtarz i obrazy uboczne wymieniono wszystkie, w stanie dobrym.

Przybyło: Sukienka z blaszek cynowych przy obrazie Najświętszej Panny w Ołtarzu Wielkim.
Na prawej stronie jest obraz Zbawiciela, w drugim Najświętszej Panny.
Przy boku lewym cerkwi jest ambona drewniana.
Obrazów różnego malowania i wielkości jest dziesięć.

Srebro i Cyna.
2. Kielich srebrny z Patyną wewnątrz wyzłacany – jeden.
3. Kielich miedziany, wewnątrz i zewnątrz pozłacany z Patyną takowo – jeden.
4. Puszka Prowiatico srebrna – jedna.
5. Puszka……………. Sancti Pimo Sacramento pozłacana z nakrywką.
6. Łyżeczka do Komunii ………. Prętometalowa – jedna.
7. Naczynka procorsevenis oleis Sacris – trzy.
8. Lichtarzów różnej wielkości cynowych - sześć.
9. Lampa wisząca na środku – jedna.
10. Dzwonków ołtarzowych dwa, a trzeci wiszący przy Zakrystii.
11. Dzwonów na dzwonnicy ….. dwa.

 

Aparaty.
Apparat koloru fioletowego-jeden.
Apparat z materiału w kraty – 1.
Apparat jedwabny koloru fioletowego w drobne kwiaty – 1.
Apparatów różnych kolorów wytartych i niezdartych pięć.
Alba nowa z koronką z krzyżem równym poszyta jedna – a krzyży ………… różnego płótna – w ogóle cztery.
Korporałów trzy.
Puryfikaterzów sześć.
Ornatów różnego płótna dziesięć.
Ręczników dwa.
Pasków dwa.
Baldachimek liturgiczny jeden.
Chorągwi z różnymi obrazami kolorowych trzy-a czwarta jedna żałobna.
Obraz procesjonalny, zielono malowany, po części wyzłacany, z wyrazami Chrystusa Pana i Najświętszej Panny jeden.
Krzyżów drewnianych z ……….. trzy.

Przybyło:
Pieczęć kościelna.
Pieczęć urzędnika stanu cywilnego.
Pająk blaszany o czterech ……
Lichtarzy cynowych – 4.

Księgi cerkiewne Hołubla.
Mszał wielki ……. Scarskiej jeden.
Trebnik jeden (euchologion,trebnik). W Euchologionie znajdziemy teksty nabożeństw, sakramentów, molebnów, a także modlitwy na rożne potrzeby.
Ewangelia, o których ……… katechizm misjonarski ewangelików…. – w ogóle pięć.

Dokumenty i papiery cerkiewne.
Przywilej p……… przez J.O. Księżną Bohdanę ??? Sawożynę (Sapieżankę) w roku 1551 dnia 8 stycznia wydany aż w aktach ziemskich drohickich, w poniedziałek po niedzieli In victivo w roku 1558
- wizyta generalna cerkwi hołublańskiej w roku 1726 dnia 16 grudnia przez J.W. STEFANA LITWINKA, oficjela diecezji brzeskiej i wizytatora.
- wizyta dekanactwa dnia 8 lutego 1798 r. przez księdza Antoniego Duchnowskiego, Dziekana Drohickiego.
- tabela ……..
-tabela ……. Z serwitutami przez Komisyię …. Duchowną w roku 1808, 6 i 8 września sporządzona.
- Inwentarz beneficjalny 01 stycznia 1808 roku spisany.
- 7,8,9,10 Księgi metryk urodzonych, zaślubionych, zmarłych, tudzież wizyta jeneralna w roku 1739 dnia 1 lipca prze Aleksandra Jódkę opata Czerem……

Opisanie cerkwi.
Cerkiew drewniana z drzewa twardego, gątami pobita, obita zwarcie i podłogę mająca z kopułą;
Dzwonnica na czterech słupach wiązana, gątami kryta.
Cmentarz cerkwi dębami md…… zaparkniony.

Zabudowania plebańskie Hołubla.
Plebania zagrodowa ………. słomą pokryta. Komin z cegły na dach wyprowadzony.
Okien cztery z drzewa ………
Drzwi na zawiasach żelaznych, trzy z klamkami.
Piec ceglany z kominkiem, naprzeciwko ……………..
Piec ceglany do pieczywa z kominkiem. W środku sieni kucheń.
Na innych w tey patanie ??? drzwi pięcioro na zawiasach żelaznych.
W tyle tego domu są chlewki na drób i zboże

Dobra i przychody cerkiewne.
Włóka gruntowa trzy zmiany szerokości zagonów 23, o długości w pierwszym polu przeciwko cerkwi.

Hołubla historia
Hołubla archiwa
Hołubla historia

HOŁUBLA

Hołubla nasz dom
tam gdzie jest nasz dom

AKTUALNOŚCI

Obserwuj nas

Hołubla
facebook

Napisz do nas

Masz pytania ?

STRONA GŁÓWNA